Trần Thị Tình Nghiên cứu sử dụng phụ phẩm vừng trong sản xuất thử nghiệm thức ăn cho cá hồi vân (Oncorhynchus mykiss) cỡ giống lớn

Trần Thị Tình
Nghiên cứu sử dụng phụ phẩm vừng trong sản xuất thử nghiệm thức ăn cho cá hồi vân (Oncorhynchus mykiss) cỡ giống lớn: Luận văn thạc sĩ nông nghiệp / Trần Thị Tình
H.: Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, 2010
74 Tr. ; Minh hoạ màu, 21 x 29 cm, 01 CD + Phụ lục
Ký hiệu xếp giá: 639.375 TRT 2010Thủy sản
Tiêu đề đề mục: Nuôi trồng thuỷ sản
5710
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status