Nguyễn Hồng Đức Giải pháp phát triển nông nghiệp ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Nguyễn Hồng Đức
Giải pháp phát triển nông nghiệp ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang: Luận văn thạc sỹ kinh tế nông nghiệp / Nguyễn Hồng Đức
H. : ĐHNN - HN, 2009
126 Tr. ; 27 cm
Ký hiệu xếp giá: 338.1 NGĐ 2009Kinh tế
Tiêu đề đề mục: Kinh tế nông nghiệp

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status