Đánh giá hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi lợn thịt của các hộ nông dân ở xã Hữu Vĩnh - huyện Bắc Sơn - tỉnh Lạng Sơn.

Tiêu đề: Đánh giá hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi lợn thịt của các hộ nông dân ở xã Hữu Vĩnh - huyện Bắc Sơn - tỉnh Lạng Sơn.
Tác giả: Dương Thu Phương
Chủ đề: Bắc Sơn,Chăn nuôi lợn,Chăn nuôi lợn thịt,Đánh giá hiệu quả kinh tế,Hiệu quả kinh tế,Hộ nông dân,Hữu Vĩnh,Kinh tế nông nghiệp,Lạng Sơn,Lợn thịt
Nhà xuất bản: Trường Đai học Nông Lâm Thái Nguyên
Năm xuất bản: 2015

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status