Nghiên cứu tính đa dạng các loài thực vật quý hiếm tại Khu bảo tồn thiên nhiên núi Phia Oắc - Phia Đén huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng

Tiêu đề: Nghiên cứu tính đa dạng các loài thực vật quý hiếm tại Khu bảo tồn thiên nhiên núi Phia Oắc - Phia Đén huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng
Tác giả: Vũ Duy Cương
Chủ đề: Bảo tồn,Cao Bằng,Đa dạng sinh học,Lâm nghiệp,Nguyên Bình,Phia Đén,Phia Oắc,Thực vật quý hiếm
Nhà xuất bản: Trường Đai học Nông Lâm Thái Nguyên
Năm xuất bản: 2015

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status