Xây dựng mô hình chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp 3 xã miền núi huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam

Tiêu đề: Xây dựng mô hình chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp 3 xã miền núi huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam
Tác giả:
Chủ đề: Chuyển dịch cơ cấu,Hà Nam,Kim Bảng,Kinh tế,Miền núi,Mô hình,Nông nghiệp,Sản xuất,Xây dựng
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2002

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status