Đánh giá công tác quản lý và xử lý chất thải trong chăn nuôi lợn tại trại heo nái Nguyễn Thanh Lịch, xã Ba Trại - huyện Ba Vì – thành phố Hà Nội .

Tiêu đề: Đánh giá công tác quản lý và xử lý chất thải trong chăn nuôi lợn tại trại heo nái Nguyễn Thanh Lịch, xã Ba Trại - huyện Ba Vì – thành phố Hà Nội .
Tác giả: Đào Thị Yến
Chủ đề: Khoa học môi trường,Môi trường,Đánh giá,Công tác quản lý chất thải,Xử lý chất thải chăn nuôi lợn,Chất thải chăn nuôi lợn,Trại Nguyễn Thanh Lịch,Ba Trại,Ba Vì,Hà Nội
Nhà xuất bản: Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Năm xuất bản: 2018

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status