Tìm hiểu quy trình sản xuất và thị trường tiêu thụ nấm tại cơ sở sản xuất nấm Sơn Xuyến tại xã Ký Phú huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên.

Tiêu đề: Tìm hiểu quy trình sản xuất và thị trường tiêu thụ nấm tại cơ sở sản xuất nấm Sơn Xuyến tại xã Ký Phú huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên.
Tác giả: Hoàng Thị Chi
Chủ đề: Nấm sò,Phát triển nông thôn,Thị trường
Nhà xuất bản: Trường Đại học Nông Lâm
Năm xuất bản: 2017

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status