Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong đào tạo ở trường Đại học Hùng Vương tỉnh Phú Thọ

Tài liệu : Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong đào tạo ở trường Đại học Hùng Vương tỉnh Phú Thọ
Tác giả : Phạm Thị Phong Lan
Năm xuất bản : 2018
Nhà Xuất bản : Đại học Sư phạm
Từ khóa : Công nghệ thông tin,Truyền thông,Ứng dụng,Quản lý,Đại học Hùng Vương,Phú Thọ
Số trang : 114 tr.
Xem tài liệu 1
Tải file Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong đào tạo ở trường Đại học Hùng Vương tỉnh Phú Thọ
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status