Một số phương pháp và kỹ thuật đếm cơ bản trong lý thuyết tổ hợp và áp dụng

Tài liệu : Một số phương pháp và kỹ thuật đếm cơ bản trong lý thuyết tổ hợp và áp dụng
Tác giả : Lê Quang Việt
Năm xuất bản : 2013
Nhà Xuất bản : Đại học Khoa học Thái Nguyên
Từ khóa : Toán sơ cấp,Thuật đếm,Lý thuyết tổ hợp
Số trang : 52 tr.
Xem tài liệu 1
Tải file Một số phương pháp và kỹ thuật đếm cơ bản trong lý thuyết tổ hợp và áp dụng
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status