Văn hoá nghề - một nội dung quan trọng trong liên kết đào tạo giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp

Tài liệu : Văn hoá nghề - một nội dung quan trọng trong liên kết đào tạo giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp
Tác giả : Nguyễn Phan Hoà
Năm xuất bản : 2011
Nhà Xuất bản :
Từ khóa : Giáo dục,Đào tạo,Nghề nghiệp,Văn hóa,Liên kết đào tạo,Cơ sở giáo dục,Doanh nghiệp
Số trang : tr. 27-30
Xem tài liệu 1
Tải file Văn hoá nghề - một nội dung quan trọng trong liên kết đào tạo giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status