Nghiên cứu xây dựng mô hình tài khoản vệ tinh du lịch ở Việt Nam

Tài liệu : Nghiên cứu xây dựng mô hình tài khoản vệ tinh du lịch ở Việt Nam
Tác giả : Lý Minh Khải
Năm xuất bản : 2003
Nhà Xuất bản :
Từ khóa : Thống kê,Du lịch,Tài khoản vệ tinh du lịch
Số trang : 86 tr.
Xem tài liệu 1
Tải file Nghiên cứu xây dựng mô hình tài khoản vệ tinh du lịch ở Việt Nam
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status