Nghiên cứu đổi mới hệ thống quản lý đất đai để hình thành và phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam - Báo cáo tổng hợp chính sách đất đai của nước ngoài liên quan đến thị trường bất động sản

Tài liệu : Nghiên cứu đổi mới hệ thống quản lý đất đai để hình thành và phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam - Báo cáo tổng hợp chính sách đất đai của nước ngoài liên quan đến thị trường bất động sản
Tác giả : Tôn Gia Huyên
Năm xuất bản : 2005
Nhà Xuất bản :
Từ khóa : Đất đai,Bất động sản,Mỹ
Số trang : 64 tr.
Xem tài liệu 1
Tải file Nghiên cứu đổi mới hệ thống quản lý đất đai để hình thành và phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam - Báo cáo tổng hợp chính sách đất đai của nước ngoài liên quan đến thị trường bất động sản

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status