LoveTruyen.Com

[Đồng nhân Thủ lĩnh thẻ bài]-Xuyên không thành thủ hộ linh cho Yue

Fanfiction

38975

Hoàn thành

17-02-2018

[Đồng nhân Thủ lĩnh thẻ bài]-Xuyên không thành thủ hộ linh cho Yue

3209 lượt thích / 38975 lượt đọc
Anh vì cứu tôi mà tiêu hao ma lực,tôi nhất định sẽ tìm mọi cách cứu lại anh,nhất định sẽ không để thần tượng của tôi tan biến! Cp:Yuexnữ chính xuyên không(Xue)