LoveTruyen.Com

[BHTT] [EDIT] Bất Lộ Thanh Sắc - Mẫn Nhiên

Tiểu thuyết

131688

Đang cập nhật

12-08-2022

[BHTT] [EDIT] Bất Lộ Thanh Sắc - Mẫn Nhiên

16264 lượt thích / 131688 lượt đọc
Thể loại: Đô thị tình duyên, yêu sâu sắc, gần quan được ban lộc, tình yêu và hôn nhân. Nhân vật chính: Khương Chiếu Tuyết, Sầm Lộ Bạch. Độ dài: Không xác định (truyện vẫn đang được tác giả viết, tiến độ edit sẽ cố gắng bằng với tiến độ ra chương của tác giả)

5 chương mới nhất truyện [BHTT] [EDIT] Bất Lộ Thanh Sắc - Mẫn Nhiên