Bộ câu hỏi trắc nghiệm kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động + đáp án

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

CÂU HỎI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM KỸ THUẬT AN TOÀN

( dùng cho kỳ kiểm tra ATLĐ – VSLĐ năm 2009 )

Câu 1: Điện cao áp được quy ước:

a- Từ 500V trở lên b- Đến 1000V c- Từ 1000V trở lên d- Trên 1000V

Câu 2: Để vượt ra khỏi vùng điện áp bước phải dùng phương pháp nào:

a- Đi nhẹ nhàng b- Nhảy lò cò c- Đi nhanh d- Chạy nhanh

Câu 3: Khoảng cách quy định về hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp theo chiều rộng đối với dây bọc cấp điện áp đến 22kV là bao nhiêu (tính từ pha ngoài cùng về 2 phía)?

a- 0,5m b- 1m c- 1,5m d- 2m

Câu 4: Khoảng cách quy định về hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp theo chiều rộng đối với dây trần cấp điện áp đến 22kV là bao nhiêu (tính từ pha ngoài cùng về 2 phía)?

a- 1m b- 1,5m c- 2m d- 2,5m

Câu 5: Khoảng cách quy định về hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp theo chiều rộng đối với dây bọc cấp điện áp đến 35kV là bao nhiêu (tính từ pha ngoài cùng về 2 phía)?

a- 1m b- 1,5m c- 2m d- 2,5m

Câu 6: Khoảng cách quy định về hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp theo chiều rộng đối với dây trần cấp điện áp đến 35kV là bao nhiêu (tính từ pha ngoài cùng về 2 phía)?

a- 1m b- 2m c- 3m d- 4m

Câu 7: Khoảng cách quy định về hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp theo chiều rộng đối với đường dây dẫn điện cấp điện áp đến 110kV là bao nhiêu (tính từ pha ngoài cùng về 2 phía)?

a- 2m b- 3m c- 4m d- 5m

Câu 8: Để gọi cấp cứu y tế phải gọi số điện thoại nào sau đây:

a- 113 b- 114 c-115 d-1080

Câu 9: Để gọi Công an PCCC (cứu hỏa) phải gọi số điện thoại nào sau đây:

a- 113 b- 114 c-115 d-1080

Câu 10: Thời hạn khám sức khỏe định kỳ cho công nhân QLVH, sửa chữa được quy định tối thiểu là:

a- 6 tháng b- 12 tháng c- 18 tháng d- 24 tháng

Câu 11: Khi phát hiện dây điện cao áp bị đứt rơi xuống đất, cần báo ngay cho bộ phận nào?

a- Phòng Kỹ thuật b- Phòng Kinh doanh c- Tổ trực sự cố khu vực d- Phòng KTAT-BHLĐ

Câu 12: Khi phát hiện dây điện cao áp bị đứt rơi xuống đất, cần báo ngay cho bộ phận nào?

a- Phòng KTAT-BHLĐ b- Phòng Kỹ thuật c- Phòng Kinh doanh d- Phòng Điều độ

Câu 13: Khi dây dẫn điện cao áp rơi xuống đất hay còn lơ lửng, cấm mọi người đến gần phạm vi:

a- 5m b- 10m c- 15m d- 20m

Câu 14: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 6kV là:

a- 0,35m b- 0,6m c- 0,7m d- 1m

Câu 15: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 15kV là:

a- 0,35m b- 0,6m c- 0,7m d- 1m

Câu 16: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 22kV là:

a- 0,35m b- 0,6m c- 0,7m d- 1m

Câu 17: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 35kV là:

a- 0,6m b- 0,7m c- 1m d- 1,5m

Câu 18: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 110kV là:

a- 1m b- 1,5m c- 2m d- 3m

Câu 19: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 6kV là:

a- 0,2m b- 0,35m c- 0,6m d- 0,7m

Câu 20: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 15kV là:

a- 0,35m b- 0,6m c- 0,7m d- 1m

Câu 21: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 22kV là:

a- 0,35m b- 0,6m c- 0,7m d- 1m

Câu 22: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 35kV là:

a- 0,35m b- 0,6m c- 0,7m d- 1m

Câu 23: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 110kV là:

a- 0,7m b- 1m c- 1,5m d- 2m

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status