NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ MỘT SỐ BỘ PHẬN LÀM VIỆC CỦA MÁY THU HOẠCH CÀ RỐT LIÊN HỢP VỚI MÁY KÉO MTZ-50

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

MỞ ðẦU
Củ cà rốt có giá trị dinh dưỡng cao, chứa nhiều vitamin, rất tốt cho phụ nữ ñể
cải thiện làn da, chống lão hóa. Cà rốt có thể ăn sống như một loại hoa quả hay chế
biến thành salat, ép làm sinh tố, làm mứt hay chế biến thành các món ăn hấp dẫn
khác. Cà rốt là cây nông nghiệp rất ưa chuộng và ñược trồng ở hầu hết các khu vực
trên thế giới.
Ở Việt Nam, trong những năm gần ñây cà rốt là cây nông nghiệp hàng hóa
ñang ñược chú trọng. Những tỉnh ñi ñầu về chuyên canh cây cà rốt là Hải Dương và
Bắc Ninh. Diện tích, sản lượng cà rốt trong cơ cấu giống cây trồng ở các tỉnh này
chiếm tỉ trọng khá lớn. ðặc biệt trong vụ ñông tại các tỉnh ñồng bằng sông Hồng
như Hải Dương 1.300 – 1.500 ha/năm, Bắc Ninh trên 800 ha/năm, Thái Bình trên
200 ha/năm, Nam ðịnh trên 200 ha/năm…sản lượng phần lớn ñạt cho xuất khẩu.
Cây cà rốt góp phần xóa ñói giảm nghèo, phát triển bền vững là cây chủ lực của các
ñịa phương [1].
Quy trình sản xuất cà rốt gồm các công ñoạn chính: làm ñất, gieo hạt, chăm
sóc, thu hoạch và sau thu hoạch.
Thu hoạch là khâu phức tạp nặng nhọc, cần nhiều nhân lực và có tính thời
vụ. Công ñoạn thu hoạch cà rốt ở Việt Nam hoàn toàn ñược thực hiện thủ công. ðến
vụ thu hoạch các gia ñình tập trung theo nhóm ba hay bốn người, người lấy thuổng
ñào, nhổ củ, người cắt thân khỏi củ, người gom củ. Việc làm này mất nhiều công
sức, năng suất thấp và chất lượng củ không ñảm bảo.
Ở các nước có nền nông nghiệp hiện ñại việc ứng dụng cơ giới hóa từ khâu
làm ñất, gieo trồng, chăm sóc, ñến thu hoạch ñược thực hiện khá ñồng bộ. Máy
móc, thiết bị hiện ñại. Việc ñưa máy thu hoạch cà rốt vào sản xuất cộng với việc
canh tác tốt ñã ñem lại hiệu quả kinh tế và giảm thiểu sức lao ñộng rõ rệt.
Qua phân tích tình hình thực tế cho thấy cần thiết phải thực hiện tốt việc
cơ giới hóa ñể tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, tăng giá trị thương phẩm,
tăng khả năng tiêu thụ trong nước và tiến tới tăng khả năng xuất khẩu sản phẩm
cà rốt của Việt Nam. Việc áp dụng các loại máy móc có công suất lớn ở nước
ngoài thực sự không phù hợp với ñiều kiện Việt Nam và hiệu quả kinh tế kém vì
giá thành máy lên tới hàng trăm ngàn ñô la, sử dụng nguồn công suất lớn. ðể
góp phần nâng cao giá trị thương phẩm của củ cà rốt tạo thuận lợi cho việc phát
triển quy mô canh tác cây cà rốt, việc ứng dụng cơ giới hóa các khâu canh tác và
thu hoạch cà rốt là một yêu cầu cấp thiết và có ý nghĩa thực tiễn hiện nay. Cần
thiết phải xây dựng quy trình cơ giới hóa sản xuất cây cà rốt phù hợp với ñiều
kiện sản xuất ở Việt Nam kết hợp và tận thu nguồn lao ñộng của người nông dân.
Nhiệm vụ cơ giới hóa khâu thu hoạch cà rốt trở thành yêu cầu cấp thiết với các
kỹ sư, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp. ðặc biệt là giải quyết việc cơ
giới hóa sản xuất khâu thu hoạch cây cà rốt.
Xuất phát từ những nhu cầu cấp thiết trên tui thực hiện ñề tài: “Nghiên cứu
thiết kế một số bộ phận làm việc của máy thu hoạch cà rốt liên hợp với máy kéo
MTZ-50”.
Mục tiêu của ñề tài
Làm cơ sở ñể tạo ra mẫu máy dùng cơ giới hóa canh tác cây cà rốt phù hợp
với ñiều kiện sản xuất ở Việt Nam và ñáp ứng ñược nhu cầu sản xuất công nghiệp
hiện nay tại các vùng chuyên canh cây cà rốt.
Nội dung nghiên cứu
- Nghiên cứu tổng quan về cây cà rốt và cơ giới hóa cây cà rốt;
- Phân tích ảnh hưởng của một số yếu tố: ñiều kiện canh tác, tính chất ñồng
ruộng, kết cấu của máy, tốc ñộ làm việc của máy làm cơ sở thiết kế các bộ phận
chính của máy;
- Nghiên cứu lựa chọn và xây dựng sơ ñồ nguyên lý làm việc của máy;
- Phân tích, lựa chọn nguyên lý làm việc của các bộ phận: bộ phận ñào, bộ
phận kẹp nhổ, bộ phận cắt.
- Tính toán thiết kế một số bộ phận làm việc chính của máy: bộ phận ñào; bộ
phận kẹp nhổ; bộ phận cắt.
Chương 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
1.1. TỔNG QUAN VỀ CANH TÁC CÂY CÀ RỐT TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC
1.1.1. Nguồn gốc, sự phát triển và tầm quan trọng của cây cà rốt
1.1.1.1. Nguồn gốc, sự phát triển của cây cà rốt
Cà rốt có tên khoa học là Daucus carota. Chi cà rốt chứa khoảng 20÷25 loài
cây thân thảo trong họ Hoa tán, với loài ñược biết ñến nhiều nhất là cà rốt ñã thuần
dưỡng. Chúng có nguồn gốc từ khu vực Bắc Phi, Tây Nam Á và châu Âu với nhiều
màu sắc khác nhau như trắng, vàng, ñỏ và tím ñỏ [2].
Hình 1.1 Hình ảnh cây và ruộng cà rốt.
Các loài cà rốt là các cây thân thảo. Thân mọc thẳng ñứng, rỗng ruột, khía
dọc, phân cành, có lông mọc ngược. Các lá có cuống; mọc cách, các chét lá nhỏ và
hẹp. Các tán hoa mọc ở ñầu cành hay nách lá. Hoa tạp tính, màu trắng hay vàng,
hình tim ngược, với ñỉnh cụp vào trong. Quả hình elip, bị nén ở phần sống lưng.
Cuống lá chẻ ñôi ở ñỉnh. Rễ củ to, dài hình cọc, màu vàng, cam, ñỏ [3].
Cà rốt xuất hiện khoảng 5000 năm trước ñây, khi mà rễ của chúng ñược tìm
thấy ở khu vực Trung Á xung quanh các nước Afganistan và ñược lan rộng dần vào
khu vực ðịa Trung Hải. Sau ñó qua các nước Châu Âu (Tây Ban Nha) vào thế kỷ
VIII, xuất hiện ở Trung Quốc trong thế kỷ XIV và tại Nhật Bản trong thế kỷ XVIII,
cà rốt màu ñỏ da cam xuất hiện ở Hà Lan vào thế kỷ XVII.

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status