giải pháp kết hợp MPLS và VPN và triển khai dịch vụ mạng riêng ảo trên nền công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức áp dụng cho thực tế

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Triển khai Mpls VPN trên hệ thống Router của Cisco
CHƯƠNG I..................................................................................................................1
CÔNG NGHỆ MPLS-VPN........................................................................................1
1.1 Giới thiệu chung về VPN..................................................................................1
1.1.1 Khái niệm VPN................................................................................................1
1.1.2 Chức năng và ưu điểm của VPN......................................................................2
1.1.2.1 Chức năng .....................................................................................................2
1.1.2.2 Ưu điểm ........................................................................................................3
1.1.3 Phân loại VPN..................................................................................................4
1.1.3.1 Mạng VPN truy nhập từ xa ..........................................................................5
1.1.3.2 Mạng VPN cục bộ ........................................................................................7
1.1.3.3 Mạng VPN mở rộng .....................................................................................8
1.1.3.4 Tại sao sử dụng công nghệ MPLS- VPN?....................................................9
1.2 Giới thiệu chung về MPLS.............................................................................11
1.2.1 Mô hình định tuyến lớp mạng .......................................................................12
1.2.2 Công nghệ ATM và mô hình hướng kết nối .................................................12
1.3 Các thành phần và hoạt động của MPLS......................................................14
1.3.1 Nhãn ...............................................................................................................14
1.3.2 Mặt phẳng dữ liệu và điều khiển IP...............................................................16
1.3.3 Mặt phẳng điều khiển và mặt phẳng dữ liệu MPLS......................................17
1.4 Công nghệ MPLS-VPN...................................................................................20
1.4.1 Các thành phần trong mạng MPLS-VPN......................................................21
1.4.2 Mô hình định tuyến MPLS-VPN...................................................................22
1.4.3 Bảng định tuyến và chuyển tiếp ảo................................................................23
1.5 Kết luận chương .............................................................................................23
CHƯƠNG II...............................................................................................................25
GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI MPLS-VPN.................................................................25
2.1 So sánh MPLS-VPN và các kỹ thuật VPN truyền thống .............................25
2.2 Bảo mật trong mạng MPLS-VPN .................................................................29
2.3 Chất lượng dịch vụ trong mạng MPLS-VPN................................................31
2.4 Khả năng mở rộng và các mô hình MPLS- VPN nâng cao..........................36
2.4.1 Mô hình MPLS-VPN Inter-AS ....................................................................37
2.4.1.1 Kết nối giữa các nhà cung cấp với nhau.....................................................38
2.4.1.2 Kết nối giữa các AS với nhau sử dụng BGP..............................................41
2.4.2 Mô hình Carrier hỗ trợ Carrier - CSC............................................................41
2.5 Các giải pháp triển khai MPLS-VPN............................................................44
2.5.1 Kết nối Internet và MPLS-VPN chia sẻ.........................................................44
2.5.2 Kết nối Internet và MPLS-VPN chia sẻ một phần........................................45
2.5.3 Kết nối Internet và MPLS-VPN tách biệt hoàn toàn.....................................46
2.6 Kết luận chương .............................................................................................47
CHƯƠNG III.............................................................................................................50
TRIỂN KHAI MPLS-VPN TRÊN HỆ THỐNG ROUTER CỦA CISCO.............50
3.1 Các bước thực hiện cấu hình MPLS- VPN....................................................50
3.2 Bài toán đặt ra và cách giải quyết .................................................................52
3.3 Triển khai MPLS-VPN trên hệ thống router của Cisco...............................54
3.3.1 Triển khai MPLS-VPN trên hệ thống router của Cisco trong mô hình MPLS
VPN Inter AS...........................................................................................................56
.....................................................................................................................................56
3.3.2 Triển khai MPLS-VPN trên hệ thống router của Cisco trong mô hình MPLS
VPN CSC.................................................................................................................61
Trong thực tế, có rất nhiều nhà cung cấp dịch vụ lớn cung cấp back bone của
mình cho các nhà cung cấp dịch vụ nhỏ triển khai dịch vụ của mình trên đó. Mô
hình CsC là mô hình MPLS VPN phân tầng, cho phép một khách hàng có thể
triển khai công nghệ MPLS VPN trên nền mạng MPLS VPN của một nhà cung
cấp dịch vụ khác.........................................................................................................61
3.4 Kết luận chương .............................................................................................67
KẾT LUẬN.................................................................................................................67
Hiện nay ở Việt Nam các nhà cung cấp Internet lớn như VDC, Viettel, FPT, ...
đang đẩy nhanh xây dựng hệ thống mạng trục MPLS để cung cấp dịch vụ MPLS
VPN tới khách hàng. Hầu hết các công ty, tổ chức mới thiết lập đường truyền đều
hướng đến sử dụng MPLS-VPN thay vì các đường truyền khác. Như vậy có thể
thấy xu hướng kết nối mạng trong những năm tới chủ yếu sẽ là MPLS-VPN. ....67
Tuy nhiên còn rất nhiều vấn đề kỹ thuật phải quan tâm và phân tích khi xây
dựng cấu hình để bảo đảm hoạt động của mạng. Một trong những vấn đề quan
trọng cần quan tâm đó là cần xác định nguyên tắc tổ chức của những nút LSR
trong mạng, cần phân định rõ ràng giao diện và chức năng của từng thành phần
thiết bị trong mạng lõi, mạng biên các vấn đề về kỹ thuật lưu lượng (MPLS-TE),
các vấn đề về chất lượng dịch vụ (MPLS-QoS). Đặc biệt là triển khai thực tế việc
liên kết mạng MPLS-VPN giữa các nhà cung cấp dịch vụ. Đây là các vấn đề cần
phát triển và hướng nghiên cứu tiếp theo của đồ án...............................................67
TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................................68
PHỤ LỤC...................................................................................................................69
Phụ lục A. Cấu hình các router trong mô hình MPLS-VPN Inter AS...................69
Sự phát triển nhanh chóng các dịch vụ IP và sự bùng nổ của Internet hiện nay
đã dẫn đến một loạt sự thay đổi trong nhận thức cũng như kinh doanh của các nhà khai
thác. Giao thức IP thống trị toàn bộ các giao thức lớp 3. Hệ quả là tất cả các xu hướng
phát triển đều hướng vào IP, lưu lượng lớn nhất hiện nay trên mạng trục hầu hết đều là
lưu lượng IP, dẫn đến các công nghệ lớp dưới đều có xu hướng hỗ trợ các dịch vụ IP.
Nhu cầu thị trường cấp bách cho mạng tốc độ cao và bảo mật là cơ sở cho một loạt các
công nghệ, trong đó có MPLS-VPN.
Thông thường, mỗi công nghệ đều có ưu điểm và nhược điểm riêng. Vì thế,
việc kết hợp các công nghệ để tập hợp các ưu điểm của các công nghệ này cũng như
khắc phục các nhược điểm của từng công nghệ là hướng nghiên cứu phát triển của các
nhà cung cấp dịch vụ, việc kết hợp này nhằm đưa ra một công nghệ tương đối hoàn
thiện để cung cấp tới khách hàng. Điều này phù hợp với xu hướng tích hợp công nghệ
trong thời đại ngày nay.
Việc kết hợp giữa MPLS và VPN cũng nằm trong xu thế này. Việc kết hợp này
cho phép tận dụng các ưu điểm về chuyển mạch tiên tiến của MPLS với việc tạo ra các
mạng riêng bảo mật dưới dạng các đường hầm của VPN. Đồng thời khắc phục được
các nhược điểm của MPLS và VPN.
Đồ án đặt vấn đề nghiên cứu giải pháp kết hợp MPLS và VPN, trên cơ sở đó đề
xuất giải pháp triển khai dịch vụ mạng riêng ảo trên nền công nghệ chuyển mạch nhãn
đa giao thức áp dụng cho thực tế.
Đồ án chia làm 3 chương được tóm tắt như sau:
Chương I: Công nghệ MPLS- VPN: Giới thiệu về công nghệ VPN, MPLS. Các
thành phần và hoạt động của MPLS-VPN.
Chương II: So sánh MPLS-VPN với các kỹ thuật VPN truyền thống. Các vấn
đề về bảo mật và chất lượng dịch vụ trong mạng MPLS- VPN. Đưa ra khả năng mở
rộng và các mô hình MPLS-VPN nâng cao. Giải pháp triển khai MPLS-VPN.
Chương III: Triển khai MPLS-VPN trên hệ thống router của Cisco.

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status