Nghiên cứu các màng mỏng từ cứng có dị hướng từ lớn được chế tạo bằng phương pháp điện hóa

Link tải miễn phí Luận văn:Nghiên cứu các màng mỏng từ cứng có dị hướng từ lớn được chế tạo bằng phương pháp điện hóa : Đề tài NCKH QG.05.05
Nhà xuất bản:ĐHKHTN
Ngày:2007
Chủ đề:Dị hướng từ
Phương pháp điện hóa
Từ cứng
Từ học
Miêu tả:Bằng phương pháp điện hóa, đề tài nghiên cứu chế tạo màng mỏng FePt và CoPt có lực kháng từ lớn với chất lượng cao. Kết quả phân tích cấu trúc bằng phương pháp nhiẽu xạ tia X cho thấy sau khi điện phân, màng FePt và CoPt có tính từ mềm với lực kháng từ rất nhỏ, khoảng 100 Oe. Sau khi ủ nhiệt ở các nhiệt độ khác nhau, các màng có cấu trúc trật tự L10 với tính từ cứng tốt với lực kháng từ tăng lên hàng chục kOe
Công bố và gửi đăng 3 bài báo
Màng mỏng được chế tạo có khả năng ứng dụng trong ghi từ mật độ cao và chế tạo hệ vi cơ điện tử
Đào tạo 1 học viên cao học, 1 cử nhân

Ngôn ngữ:vie
Kiểu:Text
Định dạng:Text/pdf
22 tr.
Bảo hiểm:Thư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
Quyền:Access limited to members
Link tải Free download cho anh em kết nối:
Tài liệu đang trong kho của Ket-noi, ai cần thì trả lời để mods up lên cho

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status