Truyền dữ liệu giữa các máy tính

Link tải miễn phí Luận văn:Truyền dữ liệu giữa các máy tính : Đề tài NCKH. QG.95.20
Nhà xuất bản:ĐHKHTN
Ngày:1996
Chủ đề:Cơ sở dữ liệu
Tin học
Truyền dữ liệu
Miêu tả:55 tr
Nghiên cứu cách thức truyền dữ liệu giữa các máy tính. Quá trình nghiên cứu các vấn đề và triển khai thử nghiệm được tiến hành qua các giai đoạn : thu thập tài liệu, tham khảo đánh giá và đi đến lập chương trình thử nghiệm. Xây dựng bộ phần mềm thử nghiệm các kết quả đã nghiên cứu và tiến hành cho chạy thử
Data KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm Đại Học Quốc GiaHN
Một số nội dung về nén dữ liệu, truyền và đồng bộ đã được xem xét sơ bộ
Nghiên cứu các phương pháp truyền dữ liệu giữa các máy tính trên đường điện thoại Việt Nam những năm 1990
Nghiên cứu tài liệu có nội dung liên quan đến vấn đề truyền dữ liệu giữa các máy tính nói chung
Đưa ra chương trình máy tính cho phép thử nghiệm các kết quả nghiên cứu nói trên
ĐHKHTN Khoa Toán - Cơ - Tin học

Ngôn ngữ:vie
Kiểu:Text
Định dạng:Text/pdf
Bảo hiểm:Thư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
Quyền:Access limited to members
Link tải Free download cho anh em kết nối:
Tài liệu đang trong kho của Ket-noi, ai cần thì trả lời để mods up lên cho

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status