Trung Quốc hiện đại hóa, phát triển và hội nhập :Trung Quốc cải cách mở cửa - Những bài học kinh nghiệm

Link tải miễn phí Luận văn:Trung Quốc hiện đại hóa, phát triển và hội nhập :Trung Quốc cải cách mở cửa - Những bài học kinh nghiệm : Đề tài NCKH. QG.01.13
Nhà xuất bản:Đại Học Quốc GiaHN
Ngày:2003
Chủ đề:Hội nhập
Kinh tế
Phát triển
Trung quốc
Tăng trưởng kinh tế
Xã hội
Miêu tả:109 tr.
Nghiên cứu tái hiện những nét chính và tình hình kinh tế xã hội Trung Quốc trước cải cách, đặc biệt là tình hình kinh tế. Nghiên cứu lịch sử, con đường lựa chọn, cơ hội và thách thức Trung Quốc trong 10 năm cách mạng văn hoá và hỗn loạn kinh tế. Nghiên cứu tình hình kinh tế xã hội Trung Quốc từ cải cách đến nay. Nêu những đặc trưng của các giai đoạn pháp triển từ cải cách nông thôn, cải cách thành thị và đến nay là xây dựng thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Từ đó đưa ra nhận thức quy luật cơ bản cải cách mở cửa, phát triển tốc độ của kinh tế Trung Quốc và vấn đề tư tưởng, lý luận là chìa khoá trung tâm, quyết định cải cách thành công. Đưa ra những nhận định và những bài học liên hệ với Việt Nam
Data KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm Đại Học Quốc GiaHN
ĐHKHXH&NV Khoa Đông phương học

Ngôn ngữ:vie
Kiểu:Text
Định dạng:Text/pdf
Bảo hiểm:Thư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
Quyền:Access limited to members
Link tải Free download cho anh em kết nối:
Tài liệu đang trong kho của Ket-noi, ai cần thì trả lời để mods up lên cho

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status