Triết lý quản lý và kinh doanh trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Link tải miễn phí Luận văn:Triết lý quản lý và kinh doanh trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam : Đề tài NCKH. QX.2000.07
Ngày:2002
Chủ đề:Khoa học quản lý
Kinh doanh
Kinh tế thị trường
Quản lý
Triết lý kinh doanh
Miêu tả:149 tr
Nêu bật đặc điểm về sự hình thành và xu hướng vận động của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cùng với hệ thống triết lý quản lý và kinh doanh
Đề tài nghiên cứu triết lý quản lý, kinh doanh, sự hình thành triết lý quản lý và kinh doanh trong lịch sử
Data KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm Đại Học Quốc GiaHN
Thông qua việc nghiên cứu sự hình thành của quản lý và kinh doanh cũng như triết lý quản lý và triết lý kinh doanh trong lịch sử Đông, Tây, Kim Cổ để khái quát thành hệ thống triết lý quản lý và triết lý kinh doanh làm công cụ tư duy quản lý và tư duy kinh doanh cho các nhà quản lý hành chính cũng như quản lý kinh doanh. Đề tài được đưa vào giảng dạy cho các ngành quản lý xã hội, quản lý kinh doanh
ĐHKHXH&NV

Ngôn ngữ:vie
Kiểu:Text
Định dạng:Text/pdf
Bảo hiểm:Thư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
Quyền:Access limited to members
Link tải Free download cho anh em kết nối:
Tài liệu đang trong kho của Ket-noi, ai cần thì trả lời để mods up lên cho
Tài liệu đang trong kho của Ket-noi, ai cần thì trả lời để mods up lên cho

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status