Trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong luật hình sự nước ngoài và mô hình lý luận của nó trong pháp luật hình sự

Link tải miễn phí Luận văn:Trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong luật hình sự nước ngoài và mô hình lý luận của nó trong pháp luật hình sự
Nhà xuất bản:Khoa Luật
Ngày:2005
Chủ đề:Luật hình sự
Pháp luật Việt Nam
Pháp nhân
Trách nhiệm hình sự
Miêu tả:86 tr
Những vấn đề cơ bản về trách nhiệm hình sự (TNHS) của pháp nhân trong luật hình sự các nước theo truyền thống common law. Trình bày những vấn đề cơ bản về TNHS của pháp nhân trong luật hình sự các nước theo truyền thống Châu Âu lục địa và ở Trung Quốc như: pháp nhân với tư cách chủ thể chịu TNHS, các tội phạm cụ thể quy kết cho pháp nhân, những điều kiện quy kết TNHS đối với pháp nhân và hình phạt áp dụng với pháp nhân phạm tội. Trình bày TNHS của pháp nhân và mô hình lý luận về TNHS của pháp nhân trong pháp luật hình sự Việt Nam trong tương lai
KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm Đại Học Quốc GiaHN
Kết quả nghiên cứu của đề tài gồm 1 báo cáo tổng hợp, 1 báo cáo tóm tắt và các báo cáo chuyên đề dày trên 100 trang khổ A4, 1 sách chuyên khảo dày 100 trang, 10 bài báo được đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành
Kết quả nghiên cứu của đề tài được công bố là nguồn tư liệu quý báu và quan trọng cho các nhà lập pháp sử dụng làm tài liệu so sánh tham khảo trong hoạt động lập pháp hình sự nói chung và trong việc xây dựng chế định TNHS của pháp nhân trong LHS Việt Nam tương lai
Tài liệu tham khảo bổ ích phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và giảng dạy cho sinh viên Đại học và Sau đại học của các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam, được sử dụng để biên soạn giáo trình môn LHS so sánh và 1 chương trong giáo trình LHS phần chung cho sinh viên đại học và sau đại học của khoa Luật
Đại Học Quốc GiaHN Khoa Luật

Ngôn ngữ:vie
Kiểu:Text
Định dạng:Text/pdf
Bảo hiểm:Thư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
Quyền:Access limited to members
Link tải Free download cho anh em kết nối:
Tài liệu đang trong kho của Ket-noi, ai cần thì trả lời để mods up lên cho

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status