Tổng thuật tình hình nghiên cứu Nho giáo ở Trung Quốc 50 năm đầu thế kỷ 20

Link tải miễn phí Luận văn:Tổng thuật tình hình nghiên cứu Nho giáo ở Trung Quốc 50 năm đầu thế kỷ 20 : Đề tài NCKH. CB.03.06
Nhà xuất bản:ĐHKHXH & NV
Ngày:2005
Chủ đề:Nho giáo
Thế kỷ 20
Triết học Trung Quốc
Miêu tả:60 tr
Tổng thuật tình hình Nho giáo ở Trung Quốc trong 50 năm đầu thế kỷ 20. Trình bày tư tưởng Nho giáo của Khổng Tử, Mạnh Tử, Tuân Tử... và nghiên cứu những ảnh hưởng của nó tới lịch sử, tư tưởng . Đưa ra những ý kiến phê bình, đánh giá và vận dụng tư tưởng Nho giáo qua các thời kỳ trong các mặt đời sống, văn hóa, xã hội và trong đấu tranh giai cấp

Ngôn ngữ:vie
Kiểu:Text
Định dạng:Text/pdf
Bảo hiểm:Thư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
Quyền:Access limited to members
Link tải Free download cho anh em kết nối:
Tài liệu đang trong kho của Ket-noi, ai cần thì trả lời để mods up lên cho

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status