Tổng hợp và tạo phúc một số Fomazan, Bisfomazan chứa dị vòng

Link tải miễn phí Luận văn:Tổng hợp và tạo phúc một số Fomazan, Bisfomazan chứa dị vòng : Đề tài NCKH. QG-10-18
Nhà xuất bản:ĐHKHTN
Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngày:2012
Miêu tả:100 tr.
Tổng hợp và tinh chế các fomazan, bisfomazan mới. Nghiên cứu cấu trúc của các fomazan đã tổng hợp, dựa trên kết quả nghiên cứu cấu trúc có thể dự đoán khả năng tạo phức của các hợp chất này. Tổng hợp phức của các fomazan, bisfomazan, so sánh kết quả với việc nghiên cứu cấu trúc. Đánh giá khả năng tạo phức trên kết quả thực nghiệm. Đánh giá khả năng ứng dụng của các chất tổng hợp được làm phẩm nhuộm

Ngôn ngữ:vie
Kiểu:Text
Định dạng:Text/pdf
Bảo hiểm:Thư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
Quyền:Access limited to members
Link tải Free download cho anh em kết nối:
Tài liệu đang trong kho của Ket-noi, ai cần thì trả lời để mods up lên cho

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status