Tổng hợp và nghiên cứu ứng dụng của các phức chất có khả năng thăng hoa của các kim loại chuyển tiếp

Link tải miễn phí Luận văn:Tổng hợp và nghiên cứu ứng dụng của các phức chất có khả năng thăng hoa của các kim loại chuyển tiếp : Đề tài NCKH. QG.09.11
Nhà xuất bản:ĐHKHTN
Ngày:2011
Chủ đề:Hóa vô cơ
Kim loại
Phức chất
Miêu tả:85 tr
Tổng hợp các phức chất axetylaxetonat và các pyvalat có khả năng thăng hoa của các kim loại chuyển tiếp. Nghiên cứu cấu tạo của các phức chất tổng hợp được bằng các phương pháp hóa lí như phương pháp phổ hấp thụ hồng ngoại, phân tích nhiệt. Nhiệt cứu khả năng thăng hoa của các phức chất. Nghiên cứu khă năng tách hỗn hợp các kim loại bằng phương pháp thăng hoa. Chế tạo các màng mỏng oxit kim loại bằng phương pháp MOCVD và nghiên cứu chế các màng thu được bằng phương pháp hóa lý như nhiễu xạ tia X (XRD), ảnh hiển vi điện tử quyets (SEM). Các kết quả đạt được: Đã tổng hợp được 6 phức chất pyvalat của Sm(III), Gd(III), Ho(III), Yb(III), Nd(III), Er(III) và 6 phức chất axetylaxetonat của Cu(II), Fe(III), Cr(III), Co(II), Ni(II), Zn(II); Đã nghiên cứu các sản phẩm bằng phương pháp phổ hấp thụ hồng ngoại; Đã nghiên cứu các phức chất bằng phương pháp phân tích nhiệt; Đã nghiên cứu các phức chất bằng phương pháp thăng hoa dưới áp suất thấp, thấy rằng các phức chất đều thăng hoa tương đối tốt; Đã nghiên cứu khả năng tách cặp các nguyên tố đất hiếm Gd và Er, Sm và Er, Nd và Yb, Nd và Gd bằng phwong pháp thăng hoa các hỗn hợp phức chất của các NTĐH với hỗn hợp phối tử DPM-Piv; Đã chế tạo thành công các màng oxit đất hiếm Ln2O3 từ các pivalat đất hiếm, màng Cu2O, ZnO và ZnO-Cu2O từ axetylaxetonat của đồng (II) và Zn(II) bằng phương pháp MOCVD
Công bố 05 bài báo khoa học
Đào tạo: 01 tiến sĩ và 04 thạc sĩ
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Khoa Hóa học

Ngôn ngữ:vie
Kiểu:Text
Định dạng:Text/pdf
Bảo hiểm:Thư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
Quyền:Access limited to members
Link tải Free download cho anh em kết nối:
Tài liệu đang trong kho của Ket-noi, ai cần thì trả lời để mods up lên cho

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status