Hàm lượng Fe, Al trong đất và mối liên hệ với tính chất đất Việt Nam

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
1. ĐẤT VIỆT NAM
1.1. Khái niệm đất
Đất hay thổ nhưỡng là lớp ngoài cùng của thạch quyển bị biến đổi tự nhiên dưới tác động tổng hợp của nhiều yếu tố.
Các yếu tố hình thành đất:
+Đá mẹ và mẫu chất
+Sinh vật
+Khí hậu, địa hình
+Thời gian
+Con người
1.2. Tính chất hóa học và một số thành phần hóa học trong đất Việt Nam
- Hàm lượng tương đối của các nguyên tố hóa học đất và trong vỏ trái đất khá khác nhau và dao động trong một khoảng khá rộng



Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status