ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KẾT HỢP VÀ TUYỂN CHỌN CÁC TỔ HỢP LAI CÀ CHUA MỚI

Link tải luận văn miễn phí cho ae
PHẦN I
MỞ ðẦU
1.1. ðặt vấn ñề
Cây cà chua (Lycopersicon esculentum Mill), thuộc họ cà (Solanaceae) là
loại rau phổ biến ñược nhiều người ưa chuộng. Cà chua có nguồn gốc từ châu Mỹ
và phổ biến ra toàn thế giới sau thế kỉ XVI. Trong quả cà chua chín chứa nhiều loại
chất dinh dưỡng có giá trị cao như: các dạng ñường dễ tiêu chủ yếu là glucoza và
fructoza; các vitamin cơ bản cần thiết như A, B1, B2, B6, C…Mặt khác nó còn chứa
một hàm lượng axit như oxalic, malic, nicotinic, citric…và nhiều chất khoáng như
Ca, K, Na, P, Mg, S, Fe…Quả tươi có vai trò làm tăng quá trình tiêu hóa, hấp thu
thức ăn ñược dễ dàng….
Cà chua là loại rau ăn quả dễ sử dụng, chế biến một cách khá phong phú và
ñơn giản như quả tươi, sốt, nước quả, bột nhuyễn tương. Sản xuất cà chua cho hiệu
quả kinh tế cao hơn so với các cây trồng khác, về sản lượng cà chua chiếm 1/6 sản
lượng rau hàng năm trên thế giới và luôn ñứng ở vị trí số 1. Mặt khác, cà chua còn
là một mặt hàng rau tươi có giá trị xuất khẩu vào loại lớn trên thế giới. Châu Á là
thị trường ñứng ñầu về diện tích và sản lượng, trong ñó nước ñứng thứ nhất là
Trung Quốc. Theo Fao năng suất cà chua trên toàn thế giới năm 2005 ñạt 27,59
tấn/ha nhưng ñến năm 2010 năng suất ñã tăng lên 33,59 tấn/ha. Năm 2010 diện
tích trồng cà chua toàn thế giới ñạt 43,4 triệu ha trong khi ñó diện tich trồng cà
chua của châu Á 24,34 triệu ha chiếm 56,08% diện tích cà chua toàn thế giới, năng
suất của châu Á ñạt 33,57 tấn/ha.
Cây cà chua thích hợp với nhiều loại ñất khác nhau chính vì vậy ở Việt Nam
cây cũng ñược trồng phổ biến nhiều vùng trong cả nước. Trên thực tế, việc sản
xuất cà chua gặp không ít khó khăn buộc nhà nghiên cứu, sản xuất kinh doanh phải
tính ñến. Những khó khăn thường gặp phải như ảnh hưởng xấu của biến ñổi khí
hậu, giống cây… Chính ñiều này ñã dẫn tới việc diện tích, sản lượng bấp bênh, thị
trường giá cả không ổn ñịnh. Khi nhiễm bệnh cà chua cũng rất dễ lan rộng thành
dịch khó ngăn chặn như héo xanh, xoăn vàng lá, mốc sương… Qua ñó ñể ñáp ứng
nhu cầu như hiện nay thì việc tìm ra các giống cà chua có năng suất cao, chất lượng tốt, ñồng thời kết hợp ñược khả năng chống chịu các ñiều kiện bất thuận của môi
trường là rất cần thiết.
ðể giải quyết vấn ñề trên chúng tui thực hiện ñề tài: “ðánh giá khả năng kết hợp
và tuyển chọn các tổ hợp lai cà chua mới”.
1.2. Mục ñích và yêu cầu
1.2.1 Mục ñích
- ðánh giá ñặc ñiểm nông, sinh học của các tổ hợp lai cà chua mới.
- Chọn ra các tổ hợp lai cà chua có triển vọng cho năng suất cao, chất lượng tốt,
khả năng chống chịu sâu bệnh và ñiều kiện ngoại cảnh thích hợp trồng ở vụ thu
ñông 2012 và 2013.
- ðánh giá khả năng kết hợp của các dòng cà chua ở vụ thu ñông 2013.
1.2.2 Yêu cầu
- ðánh giá một số chỉ tiêu sinh trưởng, hình thái, cấu trúc cây của các tổ hợp
lai ở vụ Thu ñông năm 2012 và 2013.
- ðánh giá một số chỉ tiêu về hình thái quả và chất lượng quả của các tổ hợp
lai ở vụ Thu ñông năm 2012 và 2013.
- ðánh giá mức ñộ nhiễm virus trên ñồng ruộng của các tổ hợp lai ở vụ Thu
ñông năm 2012 và 2013.
- ðánh giá các yếu tố cấu thành năng suất của các tổ hợp lai ở vụ thu ñông
năm 2012 và 2013.
- ðánh giá khả năng kết của các dòng cà chua ở vụ thu ñông năm 2013.
- Tuyển chọn các tổ hợp lai có triển vọng.

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status