Thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty cổ phần công nghệ Masan đạt tái sử dụng cho sản xuất công suất 300 m3/ngày đêm

Link tải luận văn miễn phí cho ae

TÓM TẮT KHÓA LUẬN

Công ty CPCN Masan thuộc tập đoàn Masan Group có địa chỉ ở Lô 6, KCN Tân Đông Hiệp A, là một trong những công ty sản xuất nước mắm với sản phẩm nước mắm Nam Ngư nổi tiếng. Ngoài chất thải chủ yếu trong quá trình sản xuất, vấn đề ô nhiễm mùi thì nước thải cũng là một vấn đề rất đáng quan tâm. Nước thải sinh ra do quá trình vệ sinh máy móc, thiết bị, nhà xưởng tại công ty .. có thành phần các chất dễ phân hủy sinh học cao, và độ mặm cao.
Trong quá trình họat động và phát triển công ty cũng đã có xây dựng hệ thống xử lý nước thải, nhưng do công ty có tăng công suất sản xuất nên hệ thống cũ không đáp ứng được nhu cầu. Bên cạnh đó, hệ thống cũ đã bị hư hại không thể sử dụng được nên việc thiết kế mới hệ thống xử lý nước thải cho công ty là việc làm cần thiết.
Trong nước thải của nhà máy chứa hàm lượng muối cao khoảng 4000 mg/l, để giảm hàm lượng muối Bên cạnh đó, trong quá trình sản xuất lại có sử dụng một lượng nước cấp khá lớn. Chính vì thế, để đem lại lại lợi ích cho nhà máy về mặt môi trường và kinh tế thì sẽ tuần hoàn lại lượng nước thải sau khi xử lý đưa vào sản xuất.
Đề tài “ Thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty CPCN Masan đạt tái sử dụng cho sản xuất. Công suất 300 m3/ng.đ” là một hướng giải quyết đúng cho nhà máy.
Hệ thống xử lý nước thải nước mắm được chia thành 3 công đoạn chính như sau: Xử lý cơ học – Sinh học – Lọc. Và công đoạn cuối cùng để đảm bảo tiêu chuẩn nước cấp đó là lọc màng NF.
Kết quả thí nghiệm mô hình bùn hoạt tính tĩnh với thời gian sục khí là 5 ngày với các độ muối khác nhau, cho ta kết quả về hiệu suất xử lý ở các độ muối khác nhau và khả năng chịu tải của vi sinh vật trong nước thải. Và cho kết quả ở thời gian lưu 6h hiệu suất xử lý COD là 60%.
Giai đoạn xử lý cơ học sử dụng bể lắng I, để lắng một phần hàm lượng chất rắn có trong nước thải.
Giai đọan xử lý sinh học, công nghệ kỵ khí UASB để xử lý hiệu quả hơn nữa các thành phẩn chất bẩn trong nước thải. Việc sử dụng công nghệ mới MBR - công nghệ kết hợp phản ứng sinh học và màng lọc sẽ đem lại hiệu quả xử lý cao các chất bẩn trong nước thải. Trước khi qua hệ thống MBR nước thải được qua bể trung hòa điều chỉnh pH thích hợp.
Để xử lý tốt độ màu và mùi, sử dụng bồn lọc áp lực với vật liệu lọc là than hoạt tính và cát thạch anh.
Giai đoạn xử lý bậc cao sử dụng màng lọc Nano, để đảm bảo chất lượng nước tái sử dụng. Trước khi qua lọc NF tiến hành khử trùng nước bằng NaOCl.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN i
TÓM TẮT KHÓA LUẬN ii
DANH MỤC CÁC BẢNG viii
DANH MỤC CÁC HÌNH ix
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT ix
Chương 1: MỞ ĐẦU 1
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1
1.2 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1
1.3 MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG ĐỀ TÀI 2
1.3.1 Mục tiêu 2
1.3.2 Nội dung 2
1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2
1.5 Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI 3
Chương 2: TỔNG QUAN 4
2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CPCN MASAN 4
2.1.1. Giới thiệu về công ty 4
2.1.3. Vấn đề nước thải 9
2.2 TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT NƯỚC MẮM. 10
2.2.1 Xử lý nước thải bằng biện pháp cơ học 10
2.2.2. Xử lý nước thải bằng phương pháp hóa học 11
2.2.3. Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học 12
2.2.3.1 Bể phản ứng sinh học – Aerotank 12
2.2.3.2 Bể lọc sinh học 12
2.2.3.3 Xử lý nước thải bằng phương pháp kị khí với sinh trưởng lơ lửng 13
2.2.3.4 Xử lý nước thải bằng phương pháp kị khí với sinh trưởng gắn kết 14
2.2.4 Xử lý bùn 14
2.2.5 Công nghệ lọc màng. 14
2.2.5. 1 Phân lọai các lọai màng lọc: 15
2.2.5.2 Vật liệu màng 16
2.2.5.3 Hình dạng màng (Membrane module): có 4 kiểu chính: 16
2.2.6. Công nghệ MBR 17
Chương 3: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19
3.1 MÔ HÌNH BỂ BÙN HOẠT TÍNH TĨNH 19
3.1.1 Phương pháp nghiên cứu 19
3.1.2 Mục đích nghiên cứu 19
3.1.3 Lý thuyết công nghệ bể bùn hoạt tính 19
3.1.4 Mô hình bể bùn hoạt tính tĩnh 21
3.1.5 Vận hành mô hình 21
3.1.6 Kết quả thí nghiệm và nhận xét 21
3.1.6.1 Tuần 1 22
3.1.6.2 Tuần 2 22
3.1.6.3 Tuần 3 23
Chương 4: ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ – TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CHI TIẾT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 25
4.1 CƠ SỞ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ 25
4.1.1 Tiêu chuẩn xử lý 25
4.1.2 Tính chất nước thải 26
4.1.3 Tính toán lưu lượng 28
4.1.4 Mức độ cần thiết xử lý của nước thải 29
4.1.5 Một số yêu cầu khác của công ty CPCN Masan 29
4.1.6 Nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý 29
4.2 PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ 30
4.3 TÍNH TÓAN CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ 33
4.3.1 Bể điều hòa 33
4.3.2 Bể lắng I 33
4.3.3 Bể UASB 34
4.3.4 Bể trung hòa 34
4.3.5 Hệ thống MBR 34
4.3.6 Bồn lọc áp lực 35
4.3.7 Bể khử trùng kết hợp bể trung gian 36
4.3.8 Hệ thống lọc Nano 36
4.3.9 Bể chứa nước 36
4.4.TÍNH TOÁN KINH TẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 37
4.4.1 Chi phí đầu tư 37
4.4.2 Chi phí vận hành 37
4.4.3 Giá thành xử lý 1 m3 nước thải 38
4.4.4 Lợi ích thu được khi tái sử dụng 38
Chương 5: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 39
5.1 KẾT LUẬN 39
5.2 KIẾN NGHỊ 39
TÀI LIỆU THAM KHẢO 40
PHỤ LỤC 42
Phụ lục I: BẢNG BIỂU 43
Phụ lục 2: TÍNH TOÁN CHI TIẾT CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ 45
Phụ lục 3: HÌNH ẢNH 79
Phụ lục 4: BẢN VẼ THIẾT KẾ 81Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status