Sử dụng nguồn tư liệu lịch sử quân sự về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) ở Viện Lịch sử quân sự Việt Nam

Link tải miễn phí Luận văn:Sử dụng nguồn tư liệu lịch sử quân sự về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) ở Viện Lịch sử quân sự Việt Nam : Luận văn ThS. Lưu trữ học và Tư liệu học: 5.01.02
Nhà xuất bản:ĐHKHXH & NV
Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngày:2001
Chủ đề:Kháng chiến chống Mỹ cứu nước
Lưu trữ tài liệu
Thời kỳ 1954-1975)
Tư liệu lịch sử
Miêu tả:104 tr
Luận văn giới thiệu một cách có hệ thống sự ra đời, quá trình hình thành, phát triển và tổ chức của kho tư liệu LSQS, cung cấp cho người đọc và các nhà nghiên cứu một bức tranh tổng thể về nguồn tư liệu tại Viện LSQS. Tác giả đi sâu trình bày sự phân loại, xác định giá trị của nguồn tư liệu LSQS về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và việc tổ chức khai thác, sử dụng nguồn tư liệu này phục vụ công tác nghiên cứu, biên soạn, tổng kết các công trình khoa học về lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước
Luận văn ThS. Lưu trữ học và Tư liệu học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001
Electronic Resources
Kiểu:text
Định dạng:text/pdf
Bảo hiểm:Thư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
Quyền:Access limited to members
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status