Nghiên cứu bản giải âm tác phẩm Thái căn đàm của Hòa Thượng Phúc Điền

Link tải miễn phí Luận văn:Nghiên cứu bản giải âm tác phẩm Thái căn đàm của Hòa Thượng Phúc Điền : Luận văn ThS. Hán Nôm : 60 22 40
Nhà xuất bản:ĐHKHXH&NV
Ngày:2012
Chủ đề:Bản giải âm
Hán Nôm
Ngôn ngữ
Miêu tả:136 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Hán Nôm -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu và giới thiệu những câu châm ngôn trích từ các sách Kinh, Sử… của Nho và Phật xếp thành các mục, như: tu tỉnh, ứng thù (cách ứng xử với người), bình nghị (nhận xét và đánh giá về cuộc sống), nhàn thích (suy ngẫm, chiêm nghiệm lúc nhàn rỗi)…Cung cấp những tư liệu để tìm hiểu mối quan hệ Nho - Phật - Lão, giới thiệu nội dung tác phẩm Thái căn đàm(菜根譚), và tìm hiểu về giá trị nội dung và nghệ thuật tác phẩm Thái căn đàm(菜根譚) cũng như vấn đề dịch Nôm và tiếng việt của tác phẩm
Electronic Resources
Kiểu:Text
Định dạng:Text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status