Báo chí với vấn đề phòng chống ma tuý trong thanh thiếu niên

Luận văn:Báo chí với vấn đề phòng chống ma tuý trong thanh thiếu niên : khảo sát 11 tờ báo từ năm 1998 đến năm 2002 : Luận văn ThS. Truyền thông đại chúng: 60 32 01
Nhà xuất bản:ĐHKHXHNV
Ngày:2003
Chủ đề:Báo chí
Ma tuý
Phòng chống tội phạm
Tội phạm ma tuý
Miêu tả:142 tr
Luận văn đề cập đến vấn đề tệ nạn ma tuý trên thế giới và Việt Nam và tác động của nó với thanh thiếu niên. Nêu lên vai trò quan trọng của báo chí về thông tin tuyên truyền phòng chống ma tuý. Đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng thông tin phòng chống tội phạm ma tuý trong thanh thiếu niên trên báo chí
Luận văn ThS. Báo chí học -- Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003
Electronic Resources
Kiểu:text
Định dạng:text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status