Khảo sát loại hình tạp chí công cụ qua ấn phẩm Tạp chí truyền hình

Luận văn:Khảo sát loại hình tạp chí công cụ qua ấn phẩm Tạp chí truyền hình : Luận văn ThS. Truyền thông đại chúng: 60 32 01
Nhà xuất bản:ĐHKHXH & NV
Ngày:2010
Chủ đề:Tạp chí công cụ
Ấn phẩm
Tạp chí truyền hình
Báo chí học
Miêu tả:98 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Báo chí học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Nghiên cứu lý luận về Tạp chí công cụ và những vấn đề liên quan. Nghiên cứu thực trạng các ấn phẩm Tạp chí truyền hình – với tư cách là một Tạp chí công cụ. Đề ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các ấn phẩm Tạp chí truyền hình (một trong những yếu tố tiền khởi cho xu thế thành lập các tập đoàn truyền thông) hiện nay
Electronic Resources
Kiểu:text
Định dạng:text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status