Nâng cao hiệu quả truyền thông của chuyên mục "Tham vấn và phản biện" trên báo Đại đoàn kết

Luận văn:Nâng cao hiệu quả truyền thông của chuyên mục "Tham vấn và phản biện" trên báo Đại đoàn kết : Luận văn ThS. Thông tin đại chúng: 60 32 01
Nhà xuất bản:ĐHKHXH&NV
Ngày:2012
Chủ đề:Báo chí học
Truyền thông
Báo Đại đoàn kết
Nghề làm báo
Miêu tả:87 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Báo chí học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Trình bày quan hệ giữa phản biện xã hội và báo chí truyền thông. Sưu tầm, khảo sát tất cả các bài báo của chuyên mục Tham vấn và Phản biện trên báo Đại Đoàn Kết trong năm 2011 và 6 tháng đầu năm năm 2012. Đánh giá, nhận xét về nội dung, hình thức phản ánh của các bài viết cũng như đánh giá về tính hấp dẫn của chuyên mục đối với bạn đọc. Đề xuất những kiến nghị, giải pháp để nâng cao chất lượng phản biện và tính hấp dẫn của chuyên mục
Electronic Resources
Kiểu:text
Định dạng:text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status