Nâng cao chất lượng tin quốc tế đối nội thông tấn xã Việt Nam thời kỳ hội nhập (Khảo sát hoạt động của Ban biên tập tin Thế giới TTXVN, giai đoạn 2006-2008)

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Xác định những nội dung cơ bản của tin quốc tế đối nội, vị trí, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, yêu cầu, nội dung, lực lượng, đối tượng, địa bàn, đường lối, quan điểm, phương châm, phương pháp tiến hành công tác đưa tin quốc tế đối nội. Khảo sát, phân tích thực trạng trong công tác đưa tin quốc tế đối nội của Ban Biên tập tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam giai đoạn 2006-2008 để rút ra những ưu, nhược điểm trong công tác đưa tin quốc tế đối nội của Thông tấn xã Việt Nam. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đưa tin quốc tế đối nội của Thông tấn xã Việt Nam đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong thời kỳ hội nhập
Luận văn ThS. Báo chí học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Nằm trong hệ thống thông tin báo chí, thông tin quốc tế đối nội có một
vai trò rất quan trọng. Thông tin đối nội là cầu nối Việt Nam với thế giới bên
ngoài. Nó có khả năng tạo nên một bức tranh toàn cảnh, sinh động, luôn biến
đổi về tình hình thế giới. Những thông tin ấy không chỉ đáp ứng nhu cầu được
thông tin, mở rộng tầm nhìn của công chúng mà còn nhằm hình thành dư luận
xã hội, hành vi xã hội của nhân dân trong nước trước những vấn đề quốc tế.
Thông tin quốc tế đối nội góp phần nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau giữa các
dân tộc, xây dựng và tăng cường tình hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các
nước trên thế giới.
Là cơ quan thông tấn Nhà nước đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp và toàn
diện của Đảng, TTXVN có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống thông tin
báo chí quốc gia. TTXVN không chỉ phục vụ công tác thông tin, nghiên cứu,
chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đáp ứng nhu cầu thông tin
thời sự của các cơ quan thông tin đại chúng trong cả nước, mà còn trực tiếp
cung cấp thông tin cho bạn đọc trong và ngoài nước, thực hiện nhiệm vụ tuyên
truyền đối nội và đối ngoại. TTXVN hiện đang cung cấp 35 sản phẩm thông
tin thuộc nhiều loại hình khác nhau. Thông tin của TTXVN nhiều về số lượng,
đa dạng về nội dung, phong phú về loại hình.
Mảng tin quốc tế đối nội là một mảng tin lớn, quan trọng của TTXVN
do Ban Biên tập Tin Thế giới đảm nhiệm thông qua hai tuyến tin phổ biến và
tham khảo. Hiện nay, Ban Biên tập tin Thế giới ra 12 ấn phẩm: Tin Thế giới
(là bản tin phổ biến ra tất cả các ngày trong tuần); Các bản tin tham khảo:
Tóm tắt tin quốc tế (ra đầu buổi sáng hằng ngày, trừ ngày lễ, thứ bảy và chủ
nhật); Báo cáo tham khảo nội bộ (phần quốc tế, ra hằng ngày, trừ thứ bảy và
chủ nhật); Tin nhanh (ra hai buổi sáng, chiều tất cả các ngày trong tuần); Tin
tham khảo (ra hằng ngày, trừ thứ bảy và chủ nhật); Tin kinh tế hằng ngày
(phần II của bản tin tham khảo); Tài liệu tham khảo đặc biệt (ra hằng ngày, trừ
thứ bảy và chủ nhật); Tin kinh tế quốc tế (tham khảo, ra hằng tuần); Tin thảm
khảo chủ nhật (ra hằng tuần); Tài liệu tham khảo chuyên đề (ra hằng tháng);
Các vấn đề quốc tế (tài liệu tham khảo ra hằng quý).
Thông tin quốc tế đối nội của TTXVN là nguồn thông tin quốc tế chủ
yếu cung cấp cho các cơ quan thông tin đại chúng, đồng thời là nguồn thông
tin tham khảo quan trọng phục vụ công tác nghiên cứu, chỉ đạo, điều hành,
quản lý của các đồng chí lãnh đạo. Nội dung thông tin, ngoài việc phản ánh có
tính định hướng tình hình quốc tế và khu vực, nhất là những sự kiện, vấn đề có
liên quan đến Việt Nam, còn phản ánh kịp thời diễn biến của những điểm
nóng trên thế giới.
Nguồn tin quốc tế của TTXVN có nhiều thế mạnh như: TTXVN mua và
trao đổi thông tin với nhiều hãng thông tấn lớn trên thế giới và khu vực (AFP,
REUTERS, AP, Tân Hoa Xã, ITAR-TASS ….) với phần mềm khai thác thuận
tiện, bảo đảm tin nhanh, phong phú; TTXVN có mạng lưới phân xã ngoài
nước trải khắp các khu vực với 26 phân xã, hàng ngày gửi về tổng xã khoảng
120 tin bài. Nguồn tin của phóng viên TTXVN ở các nước nay trở thành
nguồn tin quan trọng lớn thứ hai sau tin mua của các hãng thông tấn nước
ngoài và được đánh giá là tin cậy về mặt chính trị, có sàng lọc tin theo nhu cầu
trong nước. Đây là nguồn thông tin trực tiếp nhất, có tính chất phản ánh những
điều “mắt thấy tai nghe”. Phóng viên TTXVN thường trú ở các nước, ngoài
nhiệm vụ thông tin về các sự kiện quốc tế còn thu thập những thông tin về
Việt Nam – một nguồn tin có vai trò thiết thực đối với độc giả Việt Nam.
Ngoài ra, đội ngũ biên tập viên, phóng viên làm tin quốc tế đối nội ở tổng xã
hùng hậu (hơn 100 người), có lập trường tư tưởng vững vàng có khả năng khai
thác nhiều nguồn thông tin phong phú.
Tuy nhiên, trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, khoa học kỹ
thuật phát triển, nguồn thông tin quốc tế ngày càng đa dạng, phong phú, nhiều
tờ báo đã tự đảm đương được phần tin quốc tế của mình qua việc khai thác tin
từ mạng internet, một nguồn tin không những khá nhanh mà còn rất đa dạng.
Có những tờ báo đã cử phóng viên trực tiếp tới nhiều điểm nóng trên thế giới
để viết tin bài. Trong điều kiện khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển, nhu
cầu thông tin của công chúng ngày càng đa dạng, các nguồn thông tin quốc tế
đối nội có thể đến với độc giả bằng nhiều kênh khác nhau. Điều đó cho thấy
TTXVN đang mất dần sự độc quyền về nguồn tin và thông tin quốc tế đối nội
đang đứng trước những khó khăn, thách thức lớn. Vấn đề nâng cao hiệu quả
thông tin trong thời kỳ hội nhập lại càng đặt ra một cách cấp thiết. Vì vậy, để
các sản phẩm thông tin quốc tế đối nội của TTXVN nâng cao được khả năng
cạnh tranh và duy trì được ưu thế, tin quốc tế đối nội TTXVN phải đáp ứng
được những tiêu chí cơ bản: nhanh, kịp thời, chính xác và đúng định hướng.
2. Lý do chọn đề tài
Trong những năm qua, thông tin trên báo chí nước ta nói chung và
TTXVN nói riêng mặc dù đã có nhiều đổi mới trong việc nâng cao chất lượng
và hiệu quả, nhưng thực tế vẫn chưa đáp ứng đầy đủ đòi hỏi của thực tiễn cuộc
sống. Là một hãng thông tấn quốc gia nhưng công tác thông tin của TTXVN
giai đoạn hiện nay vẫn có lúc chưa nhanh. Thông tin của TTXVN tuy đã được
nâng cao một bước về chất lượng, nhưng hiệu quả và khả năng cạnh tranh còn
chưa cao.
Trong Chiến lược phát triển thông tin đến năm 2010, Chính phủ đã định
hướng xây dựng TTXVN thành một hình tập đoàn truyền thông quốc gia
mạnh, có sức cạnh tranh cao. Xây dựng một số phân xã khu vực hay phân xã
điểm trong hệ thống phân xã trong nước, tiếp tục mở rộng mạng lưới phân xã
nước ngoài. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin của
TTXVN, trong đó có tin quốc tế đối nội trong giai đoạn hiện nay.
Tuy có nhiều thế mạnh nhưng tin quốc tế đối nội TTXVN vẫn phải tiếp
tục được nâng cao chất lượng. Trong thời kỳ hội nhập, luồng thông tin từ bên
ngoài tràn vào nước ta rất đa dạng và phong phú. Trong một thế giới đầy ắp
các sự kiện, có nhiều nguồn thông tin dồn dập đến từ nhiều hướng khác nhau
nên việc đưa tin không hề đơn giản. Vì vậy, việc nghiên cứu công tác thông
tin quốc tế đối nội trên các phương tiện thông tin đại chúng nói chung và
TTXVN nói riêng là một việc làm cần thiết nhằm đánh giá đúng thực trạng;
chỉ ra những ưu nhược điểm, nguyên nhân của những hạn chế, từ đó đề ra các
giải pháp đẩy mạnh công tác thông tin quốc tế đối nội, nâng cao hiệu của công
tác này, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước.
Với lý do đó, chúng tui chọn đề tài "Nâng cao chất lượng tin quốc tế
đối nội Thông tấn xã Việt Nam thời kỳ hội nhập" làm luận văn Thạc sĩ khoa
học báo chí tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc
gia Hà Nội.
3. Lịch sử nghiên cứu đề tài
Việc nghiên cứu về công tác đưa tin quốc tế đối nội (trong lĩnh vực báo
chí) cũng đã xuất hiện trên các bài báo, bài tạp chí, các bài phát biểu, các ý
kiến của một số đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cơ quan báo
chí, các cán bộ chuyên trách và một số nhà nghiên cứu, nhà báo. Các ý kiến,
phát biểu này nhìn chung thường đề cập đến tình hình chung, có tính định
hướng, rút ra những bài học, đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng,
hiệu quả của công tác thông tin quốc tế đối nội.
Hiện nay, cũng đã có một số khóa luận tốt nghiệp đại học đề cập đến
vấn đề thông tin quốc tế đối nội, nhưng chủ yếu đi sâu vào nghiên cứu những
vấn đề tổng quát về thông tin quốc tế đối nội, gồm cả phần lý luận và thực
tiễn. Trong danh mục nhóm đề tài thể loại thông tấn của Phòng tư liệu Khoa
Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại
học Quốc gia Hà Nội có khoảng 30 luận văn, khóa luận tốt nghiệp nghiên cứu
về thể loại báo chí thông tấn. Cũng đã có một số đề tài nghiên cứu về thông tin
quốc tế đối nội, trong đó có nghiên cứu về tuyến tin quốc tế đối nội của
TTXVN. Ví dụ như khóa luận: “Quá trình xử lý tin quốc tế vào Việt Nam và
sự thể hiện trên mặt báo của của tin quốc tế” của Hồ Hương Giang, khóa luận
cử nhân báo chí, khoa Báo chí Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, năm
1995; “Dịch tin và tin dịch” của Trần Long Hải, khóa luận cử nhân báo chí,
khoa Báo chí Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, năm 1996; "Sự tương
đồng và khác biệt giữa ngôn ngữ tin quốc tế và ngôn ngữ tin trong nước” của
Nguyễn Phương Anh, khóa luận cử nhân báo chí, khoa Báo chí Đại học Khoa
học xã hội và Nhân văn, năm 2000; … Nhưng chưa có một luận văn nào
nghiên cứu một cách đầy đủ, hệ thống về vấn đề Nâng cao chất lượng tin quốc
tế đối nội của TTXVN thời kỳ hội nhập.


Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status