Nâng cao chất lượng quảng cáo trên báo trực tuyến ( khảo sát từ 01/2009 đến năm 09/2011)

Luận văn:Nâng cao chất lượng quảng cáo trên báo trực tuyến ( khảo sát từ 01/2009 đến năm 09/2011): Luận văn ThS. Truyền thông đại chúng: 60 32 01
Nhà xuất bản:ĐHKHXH&NV
Ngày:2011
Chủ đề:Báo chí
Quảng cáo
Báo trực tuyến
Miêu tả:97 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Báo chí học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Cung cấp quá trình xuất hiện của quảng cáo trên BTT của thế giới và Việt Nam. Ứng dụng và những đặc điểm nổi bật của quảng cáo trên BTT. Khảo sát thực trạng sự phát triển của quảng cáo các trang BTT của các cơ quan báo chí, cụ thể là website ĐCSVN, Tienphong Online và trang tin điện tử 24H.COM.VN. Dựa trên kết quả khảo sát, đưa ra những nhận xét về thuận lợi, khó khăn trong việc phát triển quảng cáo trên các trang BTT, đồng thời đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quảng cáo trên BTT để ngày càng thu hút đông đảo chủ đầu tư cũng như người truy cập
Electronic Resources
Kiểu:text
Định dạng:text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status