Chế tạo màng mỏng dẫn điện trong suốt ZnO bằng phương pháp điện tử xung (PED)

Luận văn:Chế tạo màng mỏng dẫn điện trong suốt ZnO bằng phương pháp điện tử xung (PED) : Luận văn ThS. Vật lý: 60 44 09
Nhà xuất bản:ĐHKHTN
Ngày:2014
Miêu tả:72 tr.
Luận văn ThS. Vật lý nhiệt -- Trường Đại học khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status