Ảnh hưởng của đường kính và tỷ số hình dạng lên tính chất từ của dây nano từ

Luận văn:Ảnh hưởng của đường kính và tỷ số hình dạng lên tính chất từ của dây nano từ : Luận văn ThS. Vật lý : 60 44 09
Nhà xuất bản:ĐHKHTN
Ngày:2013
Chủ đề:Vật lý nhiệt
Dây nano từ
Dây nano
Miêu tả:Luận văn ThS. Vật lý nhiệt -- Trường đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Nghiên cứu dây nano tạo mảng và phân tán,các dây nano một đoạn nhiều đoạn và nhiều lớp. Tính chất từ cả dây nano từ tính: Dị hướng hình dạng: Hd = -Nd Ms; Chu trình từ trễ; Ảnh hưởng của đường kính và tỉ số hình dạng lên tính chất từ. Ứng dụng của dây nano từ tính: Phân phối gen, phân tách các phần từ sinh học, ghi từ vuông góc. Mô hình tính toán: Dậy nano từ tính cô lập CoNiP: Sử dụng mô hình Stoner-Wohlfarth hiệu chỉnh: Mảng dây nano từ tính : ta tính trừng khử từ thông qua công thức : Hc = H0 - Hint [ ] ( √ ). Các phương pháp sử dụng trong đề tài: Chế tạo bằng phương pháp điện hóa. Phương pháp nhiễu xạ tia (XRD). Hiển vi điện tử quét (SEM). Thiết bị từ kế mẫu rung (VMS). Phổ năng lương tia X( EDS). Kết quả tính toán lý thuyết: Sự phụ thuộc của lực kháng từ vào đường kính dây nano từ tính: khi đường kính của dây nano tăng thì làm cho hệ số trường khử từ giảm dẫn đến lực kháng từ của dây tăng. Sự phụ thuộc của lực kháng từ vào tỉ số hình dạng của dây nano từ tính: Khi tỷ số hình dạng tăng thì lực kháng từ tăng tới một giá trị nào đó thì lực kháng từ gần như không tăng tiếp và đạt tới trạng thái bão hòa.
Electronic Resources
Ngôn ngữ:vie
Kiểu:Text
Định dạng:52 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Text/pdf
Bảo hiểm:Thư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
Quyền:Access limited to members
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status