Xây dựng hệ thống điều tra, khảo sát trực tuyến theo chuẩn QTI dựa trên sản phẩm mã nguồn mở LimeSurvey

Luận văn: Xây dựng hệ thống điều tra, khảo sát trực tuyến theo chuẩn QTI dựa trên sản phẩm mã nguồn mở LimeSurvey: Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 03
Nhà xuất bản:ĐHCN
Ngày:2014
Miêu tả:76 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Kỹ thuật phần mềm -- Trường đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status