Nén dữ liệu ứng dụng trong xử lý audio số

Luận văn:Nén dữ liệu ứng dụng trong xử lý audio số : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 2 07 00
Nhà xuất bản:Khoa Công nghệ
Ngày:2004
Chủ đề:Kỹ thuật mã hoá băng con
Kỹ thuật vô tuyến điện
Nén dữ liệu
Nén âm thanh
Tiêu chuẩn nén MPEG
Tín hiệu Audio số
Miêu tả:85 tr. + CD-ROM
Nghiên cứu tổng quan về tín hiệu Audio số, lý thuyết cơ bản về nén âm thanh, Bank lọc số nhiều nhịp QMF và kỹ thuật mã hoá băng con. Giới thiệu một số tiêu chuẩn nén MPEG cho âm thanh số và ứng dụng trong phát thanh số
Luận văn ThS. Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc -- Khoa Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004
Electronic Resources
Kiểu:Text
Định dạng:Text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status