Chế tạo và nghiên cứu một số tính chất của hợp chất bán dẫn vùng cấm rộng có cấu trúc Nanomét

Luận văn:Chế tạo và nghiên cứu một số tính chất của hợp chất bán dẫn vùng cấm rộng có cấu trúc Nanomét : Luận văn ThS. Vật liệu và linh kiện nano
Nhà xuất bản:ĐHCN
Ngày:2008
Chủ đề:Hợp chất bán dẫn
Khoa học vật liệu
Linh kiện nano
Nanomét
Miêu tả:50 tr. + CD-ROM
Tổng quan lý thuyết về sự giam giữ lượng tử, giếng lượng tử, dây lượng tử, cơ chế tái hợp, vật liệu bán dẫn ZnO. Trình bày phương pháp thực nghiệm: các phương pháp tổng hợp cấu trúc một chiều (bao gồm nuôi dây nano nhờ dung dịch và tổng hợp dây nano nhờ pha hơi); một số phương pháp nghiên cứu tính chất vật liệu: phương pháp nhiễu xạ tia X, kính hiển vi điện tử quét và phép đo phổ huỳnh quang. Nêu quy trình thực nghiệm và kết quả: chế tạo màng ZnO ban đầu, tiến trình chế tạo dây nano ZnO, các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình tạo mẫu, kích thước của cấu trúc một chiều ZnO, kết quả đo phổ nhiễu xạ tia X, phổ phân tích thành phần mẫu, kết quả đo huỳnh quang
Luận văn ThS. Vật liệu và linh kiện nano -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Electronic Resources
Kiểu:text
Định dạng:text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status