Giáo trình Hóa học đại cương : dành cho sinh viên không thuộc chuyên ngành Hóa

Link tải miễn phí giáo trình hóa Đại Học Quốc Gia 2007
Giáo trình “ Hóa học Đại cương” là một trong số các môn học bát buộc dành
c cho sinh viên năm thứ nhất thuộc khối khoa học tự nhiên và kỹ thuật, được viết
tlthco chương trình chuẩn do hội đồng ngành Hóa học - ĐHQG Hà Nội thông qua.
Nội dung giáo trình là những bài giảng đã được các tác giả giảng dạy tại
1 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nhiều năm, bao gồm những kiến thức cơ bản
\ về hóa học đại cương được quy tụ trong 2 phần:
Phần I. Cấu tạo nguyên tử - Liên kết hóa học.
Phần II. Lý thuyết về các quá trinh hóa học.
Toàn bộ nội dung của 2 phán này dều là những kiến thức cơ bản, cần thiết để
( chuẩn bị cơ sở cho sinh viên có thê tiếp thu được các môn học khác ở những năm
1 kế tiếp.
Do đặc thù của môn Hóa học Đại cương là sự tổng hợp kiến thức Toán - Lý -
Hoá, có tính khái quát và khá trừu tượng nên việc giảng dạy môn này ở năm thứ
nhất thường gặp mâu thuẫn giữa yêu cầu trang bị kiến thức sâu, rộng với sự hạn
chế về thời gian và mức độ chuẩn bị kiến thức nền của Toán - Lý. Để dung hoà
điều này, chúng tui cho rằng nội dung giáo trình phải được thể hiện dưới dạng mô
tả bằng bảng biểu, đổ thị, hình vẽ trực giác và các dạng bài tập áp dụng, tránh
những dẫn giải rườm rà hay sa vào các thuật toán không cần thiết mà làm lu mờ di
ý nghía khoa học của vấn đề.
Cũng nhằm giúp cho người đọc nắm chắc nội dung môn học, có cái nhìn
tổng quát nên trước mỗi chương, chúng tui viết thêm phần mục tiêu cần nắm của
chương, một số từ khóa quan trọng và sau từng chương có phần những điểm chính
yếu tóm tắt nội dung cố đọng của chương.
3
Chủ đề: Giáo trình Hóa học Liên kết hóa học Nguyên tử Quá trình hóa học
Miêu tả: Electronic Resources
2.2.1. Bức xạ diện từ
Theo thuyết sóng vể
ánh sáng của Maxwell thì
ánh sáng (hay bức xạ nói
chung) có bán chất là sóng
điện từ.
Trong sóng điện từ,
điện trường E và từ trường
H luôn luôn có phương
vuông góc với nhau và vuông
góc với phương truyền cùa
sóng điện từ (hình 2.2).Quãng đường mà sóng điện từ chuyển dời được trong chu kỳ T(s) được gọi
là bước sóng hay độ dài sóng (Ầ). s ỏ ' chu kỳ trong 1 giây (s ) gọi là tấn số V (Hz).
Giữa bước sóng X, tần số V, chu kỳ T, tốc độ truyền sóng c có các hệ thức
liên hệ:

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status