Dạy học tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu cho học sinh lớp 12, Trung học phổ thông theo hướng tiếp cận từ thi pháp tác giả : Luận văn ThS Lý luận và phương pháp giảng dạy văn học : 60 14 10

Luận văn:Dạy học tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu cho học sinh lớp 12, Trung học phổ thông theo hướng tiếp cận từ thi pháp tác giả : Luận văn ThS Lý luận và phương pháp giảng dạy văn học : 60 14 10
Nhà xuất bản:ĐHGD
Ngày:2013
Miêu tả:Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp giảng dạy văn học - Trường đại học giáo dục -- . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Electronic Resources
Ngôn ngữ:vie
Kiểu:Text
Định dạng:112 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Text/pdf
Bảo hiểm:Thư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
Quyền:Access limited to members
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status