Giảng dạy phần cơ học cho học sinh phổ thông chuyên vật lý với sự hỗ trợ của phần mềm toán mathematica : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10

Luận văn:Giảng dạy phần cơ học cho học sinh phổ thông chuyên vật lý với sự hỗ trợ của phần mềm toán mathematica : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
Nhà xuất bản:Khoa Sư phạm
Ngày:2008
Chủ đề:Cơ học
Phương pháp dạy học
Phềm mềm toán
Trường trung học phổ thông chuyên
Vật lý
Miêu tả:105 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Nghiên cứu lí luận về việc tổ chức quá trình dạy học vật lý nói chung và quá trình dạy học phần cơ học nói riêng theo hướng rèn luyện và phát triển kỹ năng tư duy, năng lực sáng tạo với sự hỗ trợ của phần mềm toán Mathematic. Từ đó tìm hiểu vấn đề ứng dụng của máy tính vào dạy học tại các trường trung học phổ thông nói chung và trung học phổ thông chuyên vật lý nói riêng. Đồng thời nghiên cứu cơ sở lý luận việc ứng dụng phần mềm Toán Mathematica thiết kế bài giảng và mô phỏng các mô hình vật lý phần cơ học với sự hỗ trợ của phần mềm Toán Mathematica theo tiến trình dạy học đã soạn nhằm góp phần giải quyết những khó khăn của giáo viên khi giảng dạy và học sinh khi học tập phần này
Luận văn ThS Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Vật lý) -- Khoa Sư phạm. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Electronic Resources
Kiểu:text
Định dạng:text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status