Những hình thức tích cực hóa hoạt động của học sinh trong giờ học tác phẩm văn chương ở trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10

Luận văn:Những hình thức tích cực hóa hoạt động của học sinh trong giờ học tác phẩm văn chương ở trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
Nhà xuất bản:Đại học Giáo dục
Ngày:2011
Chủ đề:Phương pháp giảng dạy
Môn ngữ văn
Phổ thông trung học
Giờ học
Miêu tả:118 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Ngữ văn) -- Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của việc tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh trong giờ học tác phẩm văn chương ở trung học phổ thông (THPT): Tâm lý học hoạt động khẳng định hoạt động là yếu tố phát huy tính tích cực của người học, tích cực hóa hoạt động học sinh trong giờ học tác phẩm văn chương là các hoạt động nhằm khởi động quá trình tâm lý tiếp nhận của học sinh, khảo sát thực trạng dạy học tác phẩm văn chương ở THPT, đánh giá thực trạng dạy học tác phẩm văn chương ở THPT, ... Tìm hiểu các hình thức tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh trong dạy học tác phẩm văn chương ở nhà trường phổ thông: Đọc diễn cảm; đối thoại-tranh luận; tập thuyết trình; dạy học nêu vấn đề; hoạt động nhóm; thực hiện dự án. Trình bày một số thiết kế thể nghiệm: Định hwowngd thực nghiệm; Thiết kế giáo án; thuyết minh giáo án thực nghiệm; đánh giá kết quả thực nghiệm
Electronic Resources
Kiểu:text
Định dạng:text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status