Development of business development strategy for Truc Anh Construction Trading Service Co., Ltd 2013-2018

Luận văn tiếng Anh:Development of business development strategy for Truc Anh Construction Trading Service Co., Ltd 2013-2018
Nhà xuất bản:Trung tâm Công nghệ Đào tạo và Hệ thống việc làm
Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngày:2013
Chủ đề:Quản trị kinh doanh
Chiến lược phát triển
Dịch vụ thương mại và xây dựng Trúc Anh
Giai đoạn 2013-2018
Miêu tả:78 p.
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trung tâm Công nghệ Đào tạo và Hệ thống việc làm. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Electronic Resources
Kiểu:text
Định dạng:text/pdf
Bảo hiểm:Thư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
Quyền:Access limited to members
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status