Nghiên cứu về những thành ngữ có chứa các từ chỉ thức ăn và đồ uống trong tiếng Anh và tương đương của chúng trong tiếng Việt nhìn từ góc độ Văn hóa . M.A Thesis Linguistics : 60 22 02 01

Luận văn tiếng Anh:A study on idiomatic expressions containingwords denoting food and drink in English and their Vietnamese equivalents from Cultural Perspective = Nghiên cứu về những thành ngữ có chứa các từ chỉ thức ăn và đồ uống trong tiếng Anh và tương đương của chúng trong tiếng Việt nhìn từ góc độ Văn hóa . M.A Thesis Linguistics : 60 22 02 01
Nhà xuất bản:University of Languages and International Studies
Ngày:2013
Chủ đề:Tiếng Anh
Ngôn ngữ học đối chiếu
Tiếng Việt
Ngôn ngữ
Miêu tả:M.A. Thesis English Linguistics -- University of Languages and International Studies. Vietnam National University, Hanoi, 2014
Electronic Resources
Ngôn ngữ:eng
Kiểu:Text
Định dạng:44 p. + CD-ROM + Tóm tắt
Text/pdf
Bảo hiểm:Thư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
Quyền:Access limited to members
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status