Nghiên cứu ứng dụng các thủ thuật theo đường hướng giao tiếp đối với việc dạy ngữ pháp cho sinh viên năm thứ nhất không chuyên Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội. M.A. Thesis Linguistics: 60 14 10

Luận văn tiếng Anh:A study on how to apply communicative language teaching techniques in teaching grammar to first-year non major English students at Hanoi General College = Nghiên cứu ứng dụng các thủ thuật theo đường hướng giao tiếp đối với việc dạy ngữ pháp cho sinh viên năm thứ nhất không chuyên Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội. M.A. Thesis Linguistics: 60 14 10
Nhà xuất bản:University of Languages and International Studies
Ngày:2010
Chủ đề:Giao tiếp
Ngữ pháp
Phương pháp dạy học
Tiếng Anh
Miêu tả:47 p. + CD-ROM
M.A. Thesis. English methodology -- University of Languages and International Studies. Vietnam National University, Hanoi, 2010
Electronic Resources
Kiểu:text
Định dạng:text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status