Nghiên cứu nhận thức của học sinh lớp 10 đối với việc học đọc hiểu tiếng Anh ở một trường THPT ở miền Bắc Việt Nam. M.A Thesis Linguistics: 60 14 01 11

Luận văn tiếng Anh:A study on grade 10th students’ perceptions towards learning to read English at a high school in the North of Vietnam = Nghiên cứu nhận thức của học sinh lớp 10 đối với việc học đọc hiểu tiếng Anh ở một trường THPT ở miền Bắc Việt Nam. M.A Thesis Linguistics: 60 14 01 11
Nhà xuất bản:ĐHNN
Ngày:2014
Miêu tả:39 p. + CD-ROM
M.A. Thesis. English Teaching Methodology -- University of Languages and International Studies. Vietnam National University, Hanoi, 2014
Electronic Resources
Kiểu:text
Định dạng:text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status