Nghiên cứu những yếu tố gây nên sự mất hứng thú trong các giờ học viết của học sinh lớp 10 không chuyên Anh tại trường THPT DL Đoàn Thị Điểm, Hà Nội. M.A. Thesis Linguistics: 60 14 10

Luận văn tiếng Anh:A study on factors causing demotivation in writing lessons of 10th grade students at Doan Thi Diem Private High school, Hanoi = Nghiên cứu những yếu tố gây nên sự mất hứng thú trong các giờ học viết của học sinh lớp 10 không chuyên Anh tại trường THPT DL Đoàn Thị Điểm, Hà Nội. M.A. Thesis Linguistics: 60 14 10
Nhà xuất bản:ĐHNN
Ngày:2010
Chủ đề:Phương pháp dạy học
Kỹ năng viết
Tiếng Anh
Lớp 10
Miêu tả:47 p. + CD-ROM
M.A. Thesis English Teaching Methodology -- University of Languages and International Studies. Vietnam National University, Hanoi, 2010
Electronic Resources
Kiểu:text
Định dạng:text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!
Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status