Tìm hiểu những khó khăn trong việc đọc hiểu tiếng Anh thương mại của sinh viên trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên và một số giải pháp. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10

Luận văn tiếng Anh:A study on the problem face by students in reading English for business at University of Economics and Business administration-Thai Nguyen University and some implications = Tìm hiểu những khó khăn trong việc đọc hiểu tiếng Anh thương mại của sinh viên trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên và một số giải pháp. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10
Nhà xuất bản:ĐHNN
Ngày:2010
Chủ đề:Tiếng Anh
Kĩ năng đọc
Thương mại
Miêu tả:47 p. + CD-ROM
M.A. Thesis English Teaching Methodology -- University of Foreign Languages and International Studies. Vietnam National University, Hanoi, 2010
Electronic Resources
Kiểu:text
Định dạng:text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status